திங்கள், 6 ஜூன், 2016

www.reesales.com coming soooooooon.

Our Kuppavandi.com Next project is
"www.Reesales.com " Coming Soon...

திரு லேணா தமிழ்வாணன் speech at NEWS 7 channel


நமது Kuppavandi.Com மற்றும் அதன் பணியின் சிறப்பினை பற்றி Motivational Speaker ஐயா லேணா தமிழ்வாணன் அவர்கள் News 7 Channel ல் "தீர்வுகள்" என்ற நிகழ்சியில் கடந்த 20/5/216 அன்று பேசிய வீடீயோ பதிவு...
நன்றி : திரு லேணா தமிழ்வாணன், News 7 Channel